Home

Home
Home2017-03-17T13:11:50+00:00

WIA Administratie

Hier volgt nog meer informatie

Vraag info aan

Controle WHK-nota

Hier volgt nog meer informatie

Upload WHK-nota

Bezwaar tegen beslissing UWV

Wijzer in WIA heeft een enorm trackrecord; zo’n 60% van de bezwaren leidt tot een gegrondverklaring
Wijzer in WIA is door UWV erkend als rechtshulpverlener

Upload Beschikking

Zodra UWV u een brief stuurt over de WIA-uitkering van een (ex-)werknemer, is actie geboden! Zonder dat u het weet, kost deze brief u zomaar € 150.000,-.

Wijzer in WIA is specialist op het gebied van toerekening van WGA-lasten aan werkgevers.

Casemanagement en re-integratie is belangrijk om de kosten te drukken, echter onze overtuiging is dat het begint met het juiste uitgangspunt. Dus:
krijgt de (ex-)werknemer de uitkering waar hij of zij recht op heeft?
is de doorbelasting aan uw organisatie terecht?
wanneer ga je over tot herbeoordeling van de uitkering?

Vanwege de complexiteit van wet- en regelgeving is dit een echt specialistenvak, net als de coördinatie van het re-integratieproces.

Wijzer in WIA kiest ervoor om zich alleen toe te leggen op de controle van de toegekende WIA-uitkeringen door UWV. Wetend dat:
op dit moment zo’n 150.000 mensen niet ‘in het juiste hokje’ zitten,
UWV door overbelasting de zorgvuldigheid niet altijd kan naleven en
verzekeraars (hierdoor) aankijken tegen een miljardenverlies,
is WGA-beschikkingenmanagement niet weg te denken uit de ingewikkelde praktijk van de HR-manager.

WGA Beschikkingenmanagement

De aan u toegerekende WGA-uitkeringen gaat Wijzer in WIA als volgt te lijf:
beoordeling van de beschikking op verzekeringsgeneeskundige, arbeidsdeskundige, financiële en wetstechnische aspecten
kosten-bastenanalyse
advies of het indienen van bezwaar zinvol is
bezwaar aantekenen bij UWV
beoordeling beslissing en advies over beroep
beroep- en hoger beroep instellen
managen tijdige herbeoordelingsaanvraag

Voor de uitvoering van het WGA-beschikkingenmanagement heeft Wijzer in WIA registercasemanagers die gepokt en gemazeld zijn in het uitvoeren van bezwaar- en herbeoordelingsprocedures bij UWV. De registercasemanagers roepen waar nodig ondersteuning in van het uitgebreid netwerk van verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en advocaten gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Beschikking te controleren?

Heeft u een beschikking van UWV over de uitkering van een (ex-)werknemer? Neem dan vandaag nog contact op met Wijzer in WIA via 026-2022155 of via info@wijzerinwia.nl. De bezwaartermijn is verlopen voor u er erg in heeft!

Wijzer in WIA is een handelsnaam van Wijzer in Verzuim


Klik hier om u aan te melden voor de Verzuimtips
Margreet Kuhne Rccm